مصاحبه با برنامه دریچه های رو به رو

مصاحبه با برنامه دریچه های رو به رو

سال 2013 مهمان برنامه زنده یاد استاد مهیم بودم که در اون برنامه تعدادی از ترانه های خودم رو بازخونی کردم. استاد مهیم خود از شاعران و ترانه سرا های با ذوق و هنر ساکن تورنتو بود که در سال 2021 به دلیل ابتلا به ویروس کووید 19 از دنیا رفتند.

In the Year 2013 Amir Mahim was my host at “Dariche haye roobe roo” weekly TV show that talked about Persian literature and culture.

Amir Mahim was himself a gifted poet living in Toronto who had passed away in 2021 due to Covid-19 illness.